Samodzielne wypełnianie PIT-u

Mężczyźni i kobiety prowadzące bądź również zamierzające rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczą mogą liczyć na dużą pomoc ze strony Państwa już na etapie podejmowania inwestycji, gdyż mogą starać się o dostępne w różnorakich instytucjach środki unijne. Ale w ichniejszym przypadku nawet darmowy pit 2015 ma możliwość okazać się nieocenioną pomocą, gdyż 1-szy rok działalności jest zwykle bardzo nieprosty. Continue reading

Advertisements