Wsparcie przedsiębiorstw poprzez dotacje – Dotacje Unijne dla Firm

Rynek przez wiele lat zmieniał się ewoluował, obecnie bardzo trudna sytuacja gospodarcza, skłania dużo osób wykształconych, pomysłowych i gotowych na podejmowanie ryzyka do otwierania indywidualnych działalności.

Continue reading

Advertisements